GŁĘBIA

Master Scuba Diver

Certyfikat Master Scuba Diver jest najwyższym stopniem rekreacyjnym w systemie PADI i jest wydawany nurkom o ponadprzeciętnych umiejętnościach i doświadczeniu. Na stopień MSD nie jest przeprowadzane żadne szkolenie, weryfikację umiejętności przeprowadza instruktor nurkowania, a następnie przedkłada do PADI Aplikację na stopień Master Scuba Diver.

Wymagania do uzyskania certyfikatu:

Ukończone 12 lat – nurkowie w wieku 12 – 14 lat otrzymują certyfikat Junior Master Scuba Diver.

Certyfikat PADI (Junior) Advanced Open Water Diver, PADI (Junior) Rescue Diver oraz certyfikaty pięciu specjalizacji PADI.

50 zalogowanych nurkowań.